Dzisiejsza data: Wtorek 18 czerwca 2024 r.
Ostatnia modyfikacja: 17 maja 2021 r. 12:30

Rejestr zmian

Data modyfikacji

Nazwa

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

29 listopada 2012 r. 14:19

Kompleks Edukacyjno-Wystawienniczy - Roboty budowlane

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

29 listopada 2012 r. 14:07

Kompleks Edukacyjno-Wystawienniczy - Roboty budowlane

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

29 listopada 2012 r. 14:07

Kompleks Edukacyjno-Wystawienniczy - Roboty budowlane

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

29 listopada 2012 r. 14:03

Dostawa i montaż systemu klimatyzacji

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

29 listopada 2012 r. 13:51

Dostawa i montaż systemu klimatyzacji

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

29 listopada 2012 r. 13:37

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla KPODR Minikowo

Dodanie pliku

Magda Siewkowska

29 listopada 2012 r. 09:59

Przetarg nieograniczony - usługa szkoleniowa "Kurs stylizacja paznokci i wizaż"

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

29 listopada 2012 r. 09:59

Przetarg nieograniczony - usługa szkoleniowa "Kurs stylizacja paznokci i wizaż"

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

29 listopada 2012 r. 09:58

Przetarg nieograniczony - usługa szkoleniowa "Kurs stylizacja paznokci i wizaż"

Dodanie

Alicja Lisiecka

29 listopada 2012 r. 07:52

Kompleks Edukacyjno-Wystawienniczy - Roboty budowlane

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

29 listopada 2012 r. 07:51

Dostawa i montaż systemu klimatyzacji

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

28 listopada 2012 r. 11:15

Dostawa i montaż systemu klimatyzacji

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

26 listopada 2012 r. 15:14

Dostawa i montaż systemu klimatyzacji

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

26 listopada 2012 r. 10:24

Dostawa i montaż systemu klimatyzacji

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

26 listopada 2012 r. 10:20

Dostawa i montaż systemu klimatyzacji

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

26 listopada 2012 r. 10:20

Dostawa i montaż systemu klimatyzacji

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

26 listopada 2012 r. 10:19

Dostawa i montaż systemu klimatyzacji

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

26 listopada 2012 r. 10:18

Dostawa i montaż systemu klimatyzacji

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

26 listopada 2012 r. 10:17

Dostawa i montaż systemu klimatyzacji

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

26 listopada 2012 r. 10:17

Dostawa i montaż systemu klimatyzacji

Dodanie

Alicja Lisiecka

23 listopada 2012 r. 10:39

Świadczenie usługi drukowania publikacji własnych KPODR Minikowo

Dodanie pliku

Magda Siewkowska

19 listopada 2012 r. 13:31

Świadczenie usługi cateringowej

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

19 listopada 2012 r. 13:30

Świadczenie usługi cateringowej

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

19 listopada 2012 r. 13:29

Świadczenie usługi cateringowej

Dodanie

Alicja Lisiecka

15 listopada 2012 r. 10:16

Kompleks Edukacyjno-Wystawienniczy - Roboty budowlane

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

15 listopada 2012 r. 10:15

Kompleks Edukacyjno-Wystawienniczy - Roboty budowlane

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

15 listopada 2012 r. 10:15

Kompleks Edukacyjno-Wystawienniczy - Roboty budowlane

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

15 listopada 2012 r. 10:14

Kompleks Edukacyjno-Wystawienniczy - Roboty budowlane

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

15 listopada 2012 r. 10:14

Kompleks Edukacyjno-Wystawienniczy - Roboty budowlane

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

15 listopada 2012 r. 10:14

Kompleks Edukacyjno-Wystawienniczy - Roboty budowlane

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

15 listopada 2012 r. 08:40

Kompleks Edukacyjno-Wystawienniczy - Roboty budowlane

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

15 listopada 2012 r. 08:28

Kompleks Edukacyjno-Wystawienniczy - Roboty budowlane

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

15 listopada 2012 r. 08:26

Kompleks Edukacyjno-Wystawienniczy - Roboty budowlane

Dodanie

Alicja Lisiecka

12 listopada 2012 r. 13:59

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla KPODR Minikowo

Dodanie pliku

Magda Siewkowska

12 listopada 2012 r. 13:59

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla KPODR Minikowo

Dodanie pliku

Magda Siewkowska

12 listopada 2012 r. 13:57

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla KPODR Minikowo

Dodanie

Magda Siewkowska

12 listopada 2012 r. 12:26

Świadczenie usługi drukowania publikacji własnych KPODR Minikowo

Dodanie pliku

Magda Siewkowska

12 listopada 2012 r. 09:05

Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz remont

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

12 listopada 2012 r. 09:04

Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz remont

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

12 listopada 2012 r. 09:01

Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz remont

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

9 listopada 2012 r. 15:26

Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz remont

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

9 listopada 2012 r. 15:25

Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz remont

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

9 listopada 2012 r. 07:57

Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz remont

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

6 listopada 2012 r. 11:02

Świadczenie usługi drukowania publikacji własnych KPODR Minikowo

Dodanie pliku

Magda Siewkowska

6 listopada 2012 r. 11:02

Świadczenie usługi drukowania publikacji własnych KPODR Minikowo

Dodanie pliku

Magda Siewkowska

6 listopada 2012 r. 11:01

Świadczenie usługi drukowania publikacji własnych KPODR Minikowo

Dodanie

Magda Siewkowska

6 listopada 2012 r. 09:32

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego dla KPODR Minikowo

Dodanie pliku

Magda Siewkowska

6 listopada 2012 r. 09:31

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego dla KPODR Minikowo

Dodanie

Magda Siewkowska

5 listopada 2012 r. 12:24

Przetarg nieograniczony - usługa Inżyniera Kontraktu

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

5 listopada 2012 r. 12:23

Przetarg nieograniczony - usługa Inżyniera Kontraktu

Usunięcie pliku

Alicja Lisiecka

5 listopada 2012 r. 12:17

Przetarg nieograniczony - usługa Inżyniera Kontraktu

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

2 listopada 2012 r. 15:30

Przetarg nieograniczony - usługa Inżyniera Kontraktu

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

2 listopada 2012 r. 15:29

Przetarg nieograniczony - usługa Inżyniera Kontraktu

Usunięcie pliku

Alicja Lisiecka

2 listopada 2012 r. 15:25

Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz remont

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

2 listopada 2012 r. 15:23

Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz remont

Usunięcie pliku

Alicja Lisiecka

2 listopada 2012 r. 15:20

Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz remont

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

2 listopada 2012 r. 15:19

Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz remont

Usunięcie pliku

Alicja Lisiecka

2 listopada 2012 r. 15:18

Przetarg nieograniczony - usługa Inżyniera Kontraktu

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

2 listopada 2012 r. 15:17

Przetarg nieograniczony - usługa Inżyniera Kontraktu

Usunięcie pliku

Alicja Lisiecka

2 listopada 2012 r. 14:10

Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz remont

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

2 listopada 2012 r. 14:09

Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz remont

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

2 listopada 2012 r. 14:05

Przetarg nieograniczony - usługa Inżyniera Kontraktu

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

31 października 2012 r. 10:58

Przetarg nieograniczony - usługa szkoleniowa - kurs "Mobilny opiekun dzienny" IV

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

25 października 2012 r. 15:03

Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz remont

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

25 października 2012 r. 13:59

Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz remont

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

25 października 2012 r. 13:52

Przetarg nieograniczony - usługa Inżyniera Kontraktu

Usunięcie pliku

Alicja Lisiecka

25 października 2012 r. 13:52

Przetarg nieograniczony - usługa Inżyniera Kontraktu

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

25 października 2012 r. 13:51

Przetarg nieograniczony - usługa Inżyniera Kontraktu

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

25 października 2012 r. 13:48

Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz remont

Usunięcie pliku

Alicja Lisiecka

25 października 2012 r. 13:48

Przetarg nieograniczony - usługa Inżyniera Kontraktu

Usunięcie pliku

Alicja Lisiecka

25 października 2012 r. 13:43

Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz remont

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

25 października 2012 r. 13:35

Przetarg nieograniczony - usługa Inżyniera Kontraktu

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

25 października 2012 r. 13:19

Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz remont

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

25 października 2012 r. 13:19

Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz remont

Dodanie

Alicja Lisiecka

25 października 2012 r. 13:17

Przetarg nieograniczony - usługa Inżyniera Kontraktu

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

25 października 2012 r. 13:16

Przetarg nieograniczony - usługa Inżyniera Kontraktu

Edycja

Alicja Lisiecka

25 października 2012 r. 13:16

Przetarg nieograniczony - usługa Inżyniera Kontraktu

Dodanie

Alicja Lisiecka

17 października 2012 r. 12:43

Przetarg nieograniczony - usługa szkoleniowa - kurs "Mobilny opiekun dzienny" IV

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

12 października 2012 r. 09:25

Przetarg nieograniczony - usługa szkoleniowa "Kurs fryzjerski"

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

8 października 2012 r. 12:01

Przetarg ustny ograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków i budowli na nim posadowionych

Usunięcie

Waldemar Lisiecki

8 października 2012 r. 12:01

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Usunięcie

Waldemar Lisiecki

8 października 2012 r. 12:01

OGŁOSZENIE !!! KPODR w Minikowie poszukuje firm zajmujących się obsługą techniczną imprez wystawowych.

Usunięcie

Waldemar Lisiecki

8 października 2012 r. 11:56

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko doradcy ds. przedsiębiorczości

Dodanie

Waldemar Lisiecki

28 września 2012 r. 11:08

Przetarg nieograniczony - usługa szkoleniowa "Kurs fryzjerski"

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

25 września 2012 r. 12:08

Przetarg nieograniczony - usługa szkoleniowa "Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MIG, MAG, TIG”

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

21 września 2012 r. 14:49

Przetarg nieograniczony - usługa szkoleniowa "Kurs fryzjerski"

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

17 września 2012 r. 14:17

Świadczenie usługi noclegowo-gastronomicznej dla uczestników i wykładowców warsztatów

Dodanie pliku

Magda Siewkowska

14 września 2012 r. 13:51

Przetarg nieograniczony - usługa szkoleniowa - kurs "Mobilny opiekun dzienny" IV

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

14 września 2012 r. 13:49

Przetarg nieograniczony - usługa szkoleniowa - kurs "Mobilny opiekun dzienny" IV

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

14 września 2012 r. 13:48

Przetarg nieograniczony - usługa szkoleniowa - kurs "Mobilny opiekun dzienny" IV

Dodanie

Alicja Lisiecka

10 września 2012 r. 10:53

Przetarg nieograniczony - usługa szkoleniowa "Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MIG, MAG, TIG”

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

7 września 2012 r. 12:10

Przetarg nieograniczony - usługa szkoleniowa "Kurs fryzjerski"

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

7 września 2012 r. 11:56

Świadczenie usługi noclegowo-gastronomicznej dla uczestników i wykładowców warsztatów

Dodanie pliku

Magda Siewkowska

7 września 2012 r. 11:55

Świadczenie usługi noclegowo-gastronomicznej dla uczestników i wykładowców warsztatów

Dodanie pliku

Magda Siewkowska

7 września 2012 r. 11:54

Świadczenie usługi noclegowo-gastronomicznej dla uczestników i wykładowców warsztatów

Dodanie

Magda Siewkowska

6 września 2012 r. 12:54

Przetarg nieograniczony - usługa szkoleniowa "Kurs fryzjerski"

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

6 września 2012 r. 11:39

Przetarg nieograniczony - usługa szkoleniowa "Kurs fryzjerski"

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

6 września 2012 r. 11:33

Przetarg nieograniczony - usługa szkoleniowa "Kurs fryzjerski"

Usunięcie pliku

Alicja Lisiecka

6 września 2012 r. 11:30

Przetarg nieograniczony - usługa szkoleniowa "Kurs fryzjerski"

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

6 września 2012 r. 09:10

Przetarg nieograniczony-usługa szkoleniowa-kurs florystyki

Dodanie pliku

Alicja Lisiecka

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Archiwum |