Dzisiejsza data: Wtorek 18 czerwca 2024 r.
Ostatnia modyfikacja: 17 maja 2021 r. 12:30

Majątek

Zestawienie rzeczowego majątku trwałego na dzień 01.01.2006 r. wg wartości netto:

  • Środki trwałe: - 9 510 659,24
  • Grunty - 71 689,00
  • Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 8 301 653,41
  • Urządzenia techniczne i maszyny - 861 899,38
  • Środki transportu - 173 126,97
  • Inne srodki trwałe - 102 290,48

 

Dodał :

Waldemar Lisiecki

Data dodania :

26 października 2010 r. 14:01

Licznik odsłon :

33958

Liczba zmian :

5

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

26 października 2010 r. 17:25

Edycja

Waldemar Lisiecki

9 listopada 2010 r. 12:56

Edycja

Waldemar Lisiecki

9 listopada 2010 r. 14:55

Edycja

Waldemar Lisiecki

9 listopada 2010 r. 14:57

Edycja

Waldemar Lisiecki

9 listopada 2010 r. 14:57

Edycja

Waldemar Lisiecki