Dzisiejsza data: Poniedziałek 5 czerwca 2023 r.
Ostatnia modyfikacja: 17 maja 2021 r. 12:30

Instrukcja

Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNYCH UDOSTĘPNIONYCH W BIP

Informacje publiczne zawarte w naszym Biuletynie udostępniamy wszystkim zainteresowanym (odwiedzającym) przez 24h/dobę bez przerwy. W przypadku krytycznej awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający są informowani o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.
Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w naszym BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl według menu podmiotowego lub przedmiotowego.

ELEMENTY NASZEJ STRONY BIP

Widoczna na ekranie podmiotowa strona naszego Biuletynu Informacji Publicznej (w skrócie BIP), składa się z 3 części:

•nagłówka,
•menu,
•pola publikacji treści.
Wygląd i zawartość nagłówka jest identyczna na wszystkich podstronach Biuletynu. Natomiast zawartość menu i pola zawierjącego treść ulega zmianie w zależności od wyboru danego działu z menu i wyświetlanej dzięki temu treści.

NAGŁÓWEK

Nagłowek zawiera:

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
  • Informacje o podmiocie którego dotyczy strona
  • Logo certyfikatu ISO 2001
  • Informację o organie nadrzędnym
  • Wyszuliwarka
  • Aktualną datę
  • Informacje o ostatniej aktualizacji

MENU

Menu składa się z czterech podstawowych elementów:

  • Menu tematyczne, merytoryczne - menu, które umożliwia użytkownikowi poruszanie się po podstawowych kategoriach naszego biuletynu. Menu tematyczne w momencie przejścia do określonej kategorii może być poszerzone o dodatkowe menu dotyczące tej kategorii.
  • Menu tematyczne, techniczne - to menu, które dotyczy informacji o obsłudze serwisu, rejestracji wszelkich zmian oraz możliwości kontaktów z administratorem serwisu.
  • Menu Polecane strony - to menu zawiera odnośniki do polecanych przez właściciela serwisu innych stron internetowych.

 

POLE PUBLIKACJI TREŚCI

Największa część strony Biuletynu. Pole to służy do wyświetlania treści zawartej w poszczególnych działach i poddziałach BIP.

 

Dodał :

Waldemar Lisiecki

Data dodania :

26 października 2010 r. 13:57

Licznik odsłon :

35770

Liczba zmian :

4

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

5 listopada 2010 r. 10:53

Edycja

Waldemar Lisiecki

17 listopada 2010 r. 11:52

Edycja

Waldemar Lisiecki

13 stycznia 2014 r. 16:04

Edycja

Waldemar Lisiecki

13 stycznia 2014 r. 16:05

Edycja

Waldemar Lisiecki