Dzisiejsza data: Sobota 18 maja 2024 r.
Ostatnia modyfikacja: 17 maja 2021 r. 12:30

Przetargi

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu chłodni
Postępowanie prowadzone jest również w formie elektronicznej na platformie zakupowej pod adresem https://kpodr.logintrade.net/rejestracja/ Ogłoszenie nr 776513-N-2020 z dnia 31.12.2020 r. ...
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej
Postępowanie prowadzone jest również w formie elektronicznej na platformie zakupowej pod adresem https://kpodr.logintrade.net/rejestracja/ Ogłoszenie nr 768781-N-2020 z dnia 18.12.2020 r. ...
Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
Postępowanie prowadzone jest również w formie elektronicznej na platformie zakupowej pod adresem https://kpodr.logintrade.net/rejestracja/ Ogłoszenie nr 614771-N-2020 z dnia 2020-11-24 r. ...
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego
Postępowanie prowadzone jest również w formie elektronicznej na platformie zakupowej pod adresem https://kpodr.logintrade.net/rejestracja/ Ogłoszenie nr 607452-N-2020 z dnia 6 listopada 2020r. ...
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
Postępowanie prowadzone jest również w formie elektronicznej na platformie zakupowej pod adresem https://kpodr.logintrade.net/rejestracja/ Ogłoszenie nr 600696-N-2020 z dnia 2020-10-23 r. ...
Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
Postępowanie prowadzone jest również w formie elektronicznej na platformie zakupowej pod adresem https://kpodr.logintrade.net/rejestracja/ Ogłoszenie nr 597913-N-2020 z 16.10.2020 r. ...
Ogłoszenie o postępowaniu na świadczenie usługi kompleksowej organizacji wyjazdu studyjnego - Upowszechnianie wiedzy oraz dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym
Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy Pzp. ...
Ogłoszenie o postępowaniu na świadczenie usługi kompleksowej organizacji wyjazdu studyjnego- Innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy Pzp ...
Ogłoszenie o postępowaniu na świadczenie usługi ochrony doraźnej w obiektach KPODR w Minikowie Oddział w Zarzeczewie
Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy Pzp na świadczenie usług ochrony doraźnej w obiektach KPODR w Minikowie Oddział Zarzeczewo. ...
Negocjacje z ogłoszeniem - dostawa i montaż wyposażenia Centrum Konferencyjnego z zapleczem gastronomiczno-noclegowym z nową częścią konferencyjną Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Ogłoszenie nr 52374-N-2020 z 20 kwietnia 2020 r. Tryb udzielenia zamówienia - negocjacje z ogłoszeniem ...
Ogłoszenie o postępowaniu na świadczenie usługi ochrony doraźnej w obiektach KPODR w Minikowie Oddział w Zarzeczewie
Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy Pzp na świadczenie usług ochrony doraźnej w obiektach KPODR w Minikowie Oddział Zarzeczewo. ...
Ogłoszenie o postępowaniu na świadczenie usług ochrony doraźnej w obiektach KPODR w Minikowie
Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy Pzp na świadczenie usług ochrony doraźnej w obiektach KPODR w Minikowie. ...
Ogłoszenie nr 4 o postępowaniu na świadczenie usługi cateringowej - Opieka w zagrodzie
Ogłoszenie nr 4 o postępowaniu na świadczenie usługi cateringowej/gastronomicznej finansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Opieka w zagrodzie – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomors ...
Ogłoszenie nr 3 o postępowaniu na świadczenie usługi cateringowej - Opieka w zagrodzie
Ogłoszenie nr 3 o postępowaniu na świadczenie usługi cateringowej/gastronomicznej finansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Opieka w zagrodzie – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomors ...
Ogłoszenie o postępowaniu w ramach projektu
Ogłoszenie o postępowaniu w ramach projektu "Samodzielnie (nie samemu)..." Zapewnienie i prowadzenie Otwartego Punktu Integracji (OPI) oraz mieszkania treningowego (MT) w gospodarstwie opiekuńczym na terenie powiatu tucholskiego - postępowanie objęte dofinansowaniem w ramach pro ...
Ogłoszenie o postępowaniu w ramach projektu
Zapewnienie i prowadzenie Otwartych Punktów Integracji (OPI) w trzech gospodarstwach opiekuńczych na terenie powiatu tucholskiego oraz zapewnienie i prowadzenie mieszkania treningowego (MT) w jednym z gospodarstw opiekuńczych - postępowanie objęte dofinansowaniem w ramach projektu &bdquo ...
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego
Ogłoszenie nr 626301-N-2019 z 22 listopada 2019 r. ...
Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego
...
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego
Ogłoszenie nr 613576-N-2019 z 23 października 2019 r. ...
Ogłoszenie o postępowaniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych. ...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |