Dzisiejsza data: Wtorek 18 czerwca 2024 r.
Ostatnia modyfikacja: 17 maja 2021 r. 12:30

Rejestr zmian : Archiwum

 • 2009-05-26 12:46:36 Zmiana treści strony głównej
 • 2009-04-08 10:36:06 Zmiana treści strony głównej
 • 2008-10-28 09:31:22 Zmiana treści strony głównej
 • 2008-09-30 07:51:22 Dodanie nowego przetargu - OGŁOSZENIA NABORU NA JEDNO STANOWISKO PRACY: ds. PROGRAMOWANIA I PLANOWANIA REGIONALNEGO (w pełnym wymiarze czasu pracy – 1/1 etatu).
 • 2008-09-30 06:50:15 Dodanie nowej wiadomości - NABÓR NA JEDNO STANOWISKO PRACY: ds. PROGRAMOWANIA I PLANOWANIA REGIONALNEGO (w pełnym wymiarze czasu pracy – 1/1 etatu).
 • 2008-09-15 11:03:20 Dodanie nowego przetargu - Ogłoszenie o wyniku postępowania na sprzedaż samochodu osobowego.
 • 2008-08-25 08:16:34 Dodanie nowego przetargu - Ogłoszenie Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku o Przetargu Pisemnym na sprzedaż samochodu osobowego.
 • 2008-08-25 08:13:21 Dodanie nowego przetargu - Ogłoszenie Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku o Przetargu Pisemnym na sprzedaż samochodu osobowego.
 • 2008-08-25 07:56:44 Dodanie nowego przetargu - Ogłoszenie Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku o unieważnieniu Przetargu Pisemnego na sprzedaż samochodu osobowego.
 • 2008-08-25 07:52:26 Dodanie nowego przetargu - Ogłoszenie Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku o uniważnieniu Przetargu Pisemnego na sprzedaż samochodu osobowego.
 • 2008-08-05 09:44:59 Dodanie nowego przetargu - Ogłoszenie Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku przy Bulwarach im. Marsz. J. Piłsudskiego 6B ogłasza Przetarg Pisemny Nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego.
 • 2008-07-28 10:14:54 Zmiana treści w dziale majštek
 • 2008-07-28 08:51:57 Zmiana treści strony głównej
 • 2006-09-28 09:14:13 Dodanie nowego przetargu - Zawiadomienie o wyborze oferty
 • 2006-09-28 09:11:30 Dodanie nowego przetargu - Zawiadomienie o wyborze oferty.
 • 2006-09-11 10:11:01 Dodanie nowego przetargu - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro dot. wykonania robót budowlanych zwišzanych z remontem elewacji - dociepleniem wraz z kolorystyką budynku administracyjnego KPBPPiR we Włocławku, Oddział w Toruniu, ul. Słowackiego 114
 • 2005-09-08 12:22:23 Dodanie nowego przetargu - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - owartości szacunkowej poniżej 60.000 euro
 • 2005-07-11 15:02:16 Zmiana treści strony głównej
 • 2005-07-11 14:58:57 Zmiana treści strony głównej
 • 2005-07-11 14:54:10 Zmiana treści strony głównej
 • 2005-07-11 14:51:54 Zmiana treści strony głównej
 • 2004-10-05 07:25:00 Dodanie nowego przetargu - OGŁOSZENIE o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro dot. wykonania robót budowlanych remontowych związanych z robotami malarskimi, posadzkarskimi i instalacyjnymi elektrycznymi w budynku Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
 • 2004-10-05 07:19:42 Dodanie nowego przetargu - OGŁOSZENIE o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro dot. wykonanie robót budowlanych remontowych związanych z robotami malarskimi, posadzkarskimi i instalacyjnymi elektrycznymi w budynku Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
 • 2004-09-10 13:10:34 Dodanie nowego przetargu - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro
 • 2004-09-10 13:07:55 Dodanie nowego przetargu - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro
 • 2004-06-28 13:00:35 Zmiana treści strony głównej
 • 2004-06-02 10:11:50 Dodanie nowego dokumentu w dziale status praweny - Regulamin organizacyjny Kujawsko-Pomorsskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
 • 2004-06-02 10:05:40 Dodanie nowego dokumentu w dziale status praweny - Uchwa?a Nr 18/198/2004 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2004 r.
 • 2004-06-02 07:51:13 Dodanie nowego dokumentu w dziale status praweny - Uchwa?a Nr 18/198/2004 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.
 • 2004-02-18 09:10:19 Dodanie nowego dokumentu w dziale status praweny - Statut Kujwsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego We Włocławku
 • 2004-02-18 09:09:37 Dodanie nowego dokumentu w dziale status praweny - Uchwa?a Nr 391/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Poinorskiego 20 kwietnia 2000 r.
 • 2004-02-18 09:08:53 Dodanie nowego dokumentu w dziale status praweny - Status prawny
 • 2004-02-18 09:04:27 Zmiana tre?ci w dziale majątek
 • 2004-02-18 09:03:33 Zmiana tre?ci w dziale majątek
 • 2004-02-18 09:02:36 Zmiana tre?ci w dziale przedmiot działania i kompetencje
 • 2004-02-18 09:01:28 Zmiana tre?ci w dziale struktura organizacyjna
 • 2004-02-04 16:11:18 Zmiana tre?ci strony g?ównej