Dzisiejsza data: Poniedziałek 22 lipca 2024 r.
Ostatnia modyfikacja: 17 maja 2021 r. 12:30

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi przewozu uczestników wyjazu studyjnego
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie informuje, że w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2016-2017 dla Wo ...
Wyniki naboru Partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu
Wyniki naboru Partnera krajowego w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozw&oac ...
Ogłoszenie o naborze Partnera - Projekt Gospodarstwa Opiekuńcze
Ogłoszenie o naborze Partnera - Projekt Gospodarstwa Opiekuńcze Linko do ogłoszenia: http://www.bip.kpodr.pl/download/1451564531Ogloszenie%20o%20naborze%20partnera%20-Projekt%20Gospodarstwa%20Opiekuncze.doc ...
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego VW Caravella.
Ogłoszenie. Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie ogłasza aukcję (licytację) na sprzedaż samochodu osobowego VW Caravella. ...
Ogłoszenie o III aukcji na sprzedaż samochodu osobowego 23.06.2015 r.
Link do ogłoszenia: http://www.bip.kpodr.pl/download/1433933286Og%C5%82oszenie%20o%20III%20aukcji%20na%20sprzeda%C5%BC%20samochodu%20osobowego.pdf ...
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
...
Ogłoszenie Dyrektora Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie w sprawie licytacji samochodów osobowych - drugie
Ogłoszenie Dyrektora Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie w sprawie licytacji samochodów osobowych - drugie. ...
Ogłoszenie Dyrektora Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie w sprawie licytacji samochodów osobowych
...
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.
...
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic dydaktycznych wraz z montażem w Minikowie i Ślesinie 2
W związku z realizacją projektu: „Promocja zasobów przyrodniczych Doliny Noteci poprzez zorganizowanie obozu ornitologicznego w 2013 i 2014 roku oraz geocachingu” Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie składa zapytanie ofertowa na wykonanie tablic dydaktycz ...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |