Dzisiejsza data: Środa 6 grudnia 2023 r.
Ostatnia modyfikacja: 17 maja 2021 r. 12:30

Ogłoszenia

Wyniki naboru Partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu

Wyniki naboru Partnera krajowego w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Link do wyników: http://www.bip.kpodr.pl/download/1454670961Wyniki%20naboru%20Partnera.pdfpowrót

Dodał :

Alicja Lisiecka

Data dodania :

5 lutego 2016 r. 11:08

Licznik odsłon :

3679

Liczba zmian :

5

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

5 lutego 2016 r. 11:08

Dodanie

Alicja Lisiecka

5 lutego 2016 r. 11:11

Edycja

Alicja Lisiecka

5 lutego 2016 r. 11:13

Edycja

Alicja Lisiecka

5 lutego 2016 r. 12:13

Edycja

Alicja Lisiecka

5 lutego 2016 r. 12:16

Edycja

Alicja Lisiecka