Dzisiejsza data: Niedziela 24 września 2023 r.
Ostatnia modyfikacja: 17 maja 2021 r. 12:30

Ogłoszenia

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

OGŁOSZENIE

Tytuł projektu: "Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim"
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa osi priorytetowej:  IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.1 Innowacje społeczne

Partner wiodący: Powiat Tucholski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.
Pozostali partnerzy: Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chojnicach
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Uzasadnienie: Projekt ma na celu rozwój gospodarstw opiekuńczych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W projekcie zostaną przetestowane innowacyjne rozwiązania w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną, także poprzez realizację usług w gospodarstwach opiekuńczych na rzecz ww.  grupy.powrót

Dodał :

Waldemar Lisiecki

Data dodania :

10 czerwca 2019 r. 10:28

Licznik odsłon :

2154

Liczba zmian :

1

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

10 czerwca 2019 r. 10:28

Dodanie

Waldemar Lisiecki