Dzisiejsza data: Wtorek 18 czerwca 2024 r.
Ostatnia modyfikacja: 17 maja 2021 r. 12:30

Ogłoszenia

Ogłoszenie - zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu
Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu. Pełny tekst w załączniku. Załaczniki: 1. Ogłoszenie o przetargu na działk ...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Na podstawie art. 35 ust 1 i 2 oraz art. 67 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 65) oraz zgodnie z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2020 r., sygn. SWI.imk.6544.6.2020, w sprawie wyrażenia zgody Kujawsko – Pomo ...
Opieka w zagrodzie 07.2020 – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim
Opieka w zagrodzie – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim W związku z realizacją projektu „Opieka w zagrodzie – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorsk ...
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 r.
Do pobrania wersja pdf - Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 r. ...
Opieka w zagrodzie – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim
W związku z realizacją projektu „Opieka w zagrodzie – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 poszukujemy osób mogących pełnić rolę zastępcy ...
Zapytanie ofertowe - Kurs opiekuna osoby starszej, w tym niepełnosprawnej
Zapytanie ofertowe nr 4/RPO/OWZ/2020 W ramach rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej finansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie: Kurs opiekuna osoby starszej, w tym niepełnospraw ...
Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego
OGŁOSZENIE Tytuł projektu: "Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim" Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Numer i nazwa osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Dz ...
Zapytanie ofertowe - sprzęt wspierająco-rehabilitacyjny
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 14 kompletów sprzętu wspierająco-rehabilitacyjnego i dodatkowego wyposażenia finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Opieka w zagrodzie &ndas ...
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r.
...
Zapytanie ofertowe nr 2/RPO/OWZ/2018
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej finansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie: Kurs opiekuna osoby starszej, w tym niepełnosprawnej, dla łącznie 14 osób ...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |