Dzisiejsza data: Sobota 18 maja 2024 r.
Ostatnia modyfikacja: 17 maja 2021 r. 12:30

Akty publicznoprawne

Zarządzenie nr 1/2019
Zarządzenie nr 1/2019 dyrektora KPODR w Minikowie w sprawie ustanowienia celów jakości w 2019 roku dla KPODR w Minikowie. ...
Zarządzenie dyrektora KPODR w sprawie określenia odpłatności za usługę przygotowania postępowania ofertowego w celu zamieszczenia na portalu ogłoszeń
  ...
Program działalności KPODR na 2021 rok
Program działalności na 2021 rok Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Pismo zatwierdzające program działalności na 2021 rok. ...
Program działalności KPODR na 2020 rok
Programu działalności na 2020 rok Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. ...
Program działalności KPODR na 2019 rok
Programu działalności na 2019 rok Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. ...
Program działalności KPODR na 2018 rok
Programu działalności na 2018 rok Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. ...
Program działalności KPODR na 2017 rok
Programu działalności na 2017 rok Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. ...
Program działalności KPODR na 2016 rok
Program działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na rok 2016. Uchwała Nr 52/1895/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Programu działalności na 2016 rok Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa ...
Program działalności KPODR na 2015 rok
Program działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na rok 2015. Uchwała Nr 1/29/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Programu działalności na 2015 rok Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rol ...
Program działalności KPODR na 2014 rok
Program działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na rok 2014. Uchwała Nr 50/1841/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Programu działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w ...
Program działalności KPODR na 2013 rok
Program działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na rok 2013. Uchwała Nr 2/19/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Programu działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mi ...
Program działalności KPODR na 2012 rok
Program działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na rok 2012, Uchwała Nr XVI/298/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Programu działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w ...
Cennik 2020
Cennik usług KPODR w Minikowie na 2020 r.   ...
Cennik 2019
Cennik usług KPODR w Minikowie na 2019 r. ...
Cennik 2018
Cennik usług KPODR w Minikowie na 2018 r. ...
Cennik 2016
Pełny tekst cennika do pobrania poniżej. ...
Cennik 2015
Pełny tekst cennika do pobrania poniżej. ...
Cennik 2013 r.
  Pełny tekst cennika do pobrania poniżej.     ...
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności KPODR w Minikowie za 2020 r
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie za 2020 r. ...
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności KPODR w Minikowie za 2019 r.
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie za 2019 r. ...

| 1 | 2 |