Dzisiejsza data: Niedziela 24 września 2023 r.
Ostatnia modyfikacja: 17 maja 2021 r. 12:30

Ogłoszenia

Opieka w zagrodzie – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim

W związku z realizacją projektu „Opieka w zagrodzie – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 poszukujemy osób mogących pełnić rolę zastępcy opiekuna podopiecznych gospodarstw opiekuńczych.

Zadanie realizowane jest w celu zapewnienia właściwej opieki podopiecznym gospodarstw w okresie nieobecności opiekuna właściwego oraz dla wsparcia opiekuna właściwego.

Osoba realizująca zamówienie będzie pełnić funkcję opiekuna zastępczego.

Termin składania ofert  30.03.2020 r. godz. 14:00.

Oferty* należy złożyć mailowo na adres: wioleta.szynalska@kpodr.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Minikowo 1
89-122 Minikowo

Z dopiskiem: „Opieka w zagrodzie – gospodarstwa opiekuńcze w woj. Kujawsko-pomorskim” nie otwierać przed 30.03.2020 r. godz. 14:00.
(decyduje data wpływu)

*osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej składa również wypełniony załącznik „Oświadczenie dotyczące potrąceń”.

Informacji na temat zamówienia udziela Wioleta Szynalska, pod nr tel. 667-662-837 lub mailowo wioleta.szynalska@kpodr.pl , od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.

 

Załaczniki:

1. Opis - opiekun zastępczy,
2. Oświadczenie dotyczące potrąceń,
3. Wzór oferty.powrót

Dodał :

Waldemar Lisiecki

Data dodania :

19 marca 2020 r. 10:23

Licznik odsłon :

1379

Liczba zmian :

6

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

19 marca 2020 r. 10:23

Dodanie

Waldemar Lisiecki

19 marca 2020 r. 10:24

Edycja

Waldemar Lisiecki

19 marca 2020 r. 10:25

Edycja

Waldemar Lisiecki

19 marca 2020 r. 10:26

Edycja

Waldemar Lisiecki

19 marca 2020 r. 10:27

Edycja

Waldemar Lisiecki

19 marca 2020 r. 10:29

Edycja

Waldemar Lisiecki